Kansainvälistä esteettömyyspäivää vietettiin toukokuun puolivälissä ja Vaasan torilla järjestettiin tapahtuma, jossa yleisöllä oli mahdollisuus kokeilla erilaisia apuvälineitä. Pohjalaisen artikkelin perusteella esteettömyys nähtiin enimmäkseen liikuntarajoitteisten huomioimisena, mutta kuurous ja viittomakieli olivat myös osa tapahtumaa. Kuuroutuneet ja huonokuuloiset kuitenkin loistivat poissaolollaan.

Vaasan kaupunki pyrkii edistämään rakennetun ympäristön ja palvelujen esteettömyyttä sekä saavutettavuutta. Vaasan kaupungin kotisivuilla kerrotaan myös, että ”esteettömyydessä otetaan huomioon esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja viestintään liittyvät asiat.”

Liikkeitä on palkittu esteettömyystarroilla, kun liiketilassa on huomioitu myös kuulo- ja näkövammaiset, sillä kovasta melusta tai huonosta valaistuksesta on heille haittaa.

Suomessa arvioidaan olevan yli 700 000 kuulovammaista, tämä on suuri määrä ihmisiä, jotka tapahtumien järjestäjien pitäisi huomioida. Kuuloliitto määrittelee kuulovammaisen henkilöksi, jolla on jonkinasteinen tai -laatuinen kuulonalenema. Kuulovamma voi myös olla niin sanottu sosiaalinen kuulonalenema eli kuulovamma on osittainen, mikä tarkoittaa, että henkilö kuulee puhetta ja pystyy kommunikoimaan kuulokojeen avulla käyttämällä tukena huuliolukua. Kuuroutunut henkilö on menettänyt kokonaan kuulonsa puheen oppimisen jälkeen ja kommunikoi useimmiten puheella tukimenetelmien (kirjoitustulkkaus, viitottu puhe) avulla.

Kuulovammaisille on apua tarjolla Kelan kautta, mutta avun saaminen edellyttää lausuntoa kuulonalenemasta ja valmiutta erottua muusta yleisöstä, sillä henkilökohtainen tulkki näkyy. Tulkin saaminen tilaisuuteen edellyttää myös suunnitelmallisuutta eli spontaanit osallistumispäätökset ovat poissuljettuja. Luotettavia, eri paikoissa käytettäviä ja huomaamattomia tulkkausvälineitä ei vielä ole markkinoilla, teattereissa käytössä oleva sovellus on sidottu kyseiseen tilaan. Langattomia kirjoitustulkkaussovelluksia ja etätulkkausta on, mutta niissä on vielä puutteita.

Yksinkertaisin, luotettavin ja kaikkia palveleva ratkaisu on tapahtuman järjestäjän paikalle hankkima kirjoitustulkki, joka kirjoittaa puheet valkokankaalle koko yleisön nähtäväksi. Kukaan ei erotu kuulovammaiseksi, mikäli ei itse halua tuoda asiaa esille. Usein kuulevatkin lukevat tekstiä, joka viipyy nähtävänä pidempään kuin puhe kuultavana. Kirjoitustulkkaus voi auttaa myös kuuroja.

Kirjoitustulkkaus soveltuu erinomaisesti luennoille ja koulutuksiin, tietysti myös moniin muihinkin tapahtumiin.

Tarja Mäkitalo
Korvake, Vaasa