Kirjoitustulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

 

Korvake – Kirjoitustulkkaus auttaa sinua kuulemaan!

Kirjoitustulkkausta voidaan käyttää kaikissa tilanteissa, joissa asiakas kokee tarvitsevansa kuulemisapua, esim. tapaamiset ystävien kanssa, sukujuhlat, kokoukset, luennot, hengelliset tapahtumat,  teatteriesitykset tai lääkärinvastaanotot. Asiakas voi olla myös tilaisuuden järjestäjä, joka haluaa parantaa huonokuuloisten ja kuuroutuneiden osallistumismahdollisuuksia kirjoitustulkkauksen avulla.

 

Kirjoitustulkkauksesta hyötyvät kaikki osallistujat, monet kuulevatkin lukevat mielellään.

Tilaisuuksien järjestäjät, jotka haluavat varmistaa esteettömän kuulemisen, voivat käyttää kirjoitustulkkausta osana tapahtumaa, jolloin teksti heijastetaan valkokankaalle koko yleisön luettavaksi.

Kirjoitustulkkaus tarkoittaa puheen kirjoittamista asiakkaan luettavaksi. Kirjoitustulkki kirjoittaa kaiken mitä kuuluu ja tapahtuu, jotta asiakas pystyy helpommin seuraamaan tapahtumia.

Korvake noudattaa asioimistulkin eettisiä ohjeita:

 1.     Tulkilla on salassapitovelvollisuus.

2.      Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.

3.      Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.

4.      Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.

5.      Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.

6.      Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois, eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.

7.      Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä, eikä anna tunteidensa, asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.

8.      Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä, eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.

9.      Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.

10.    Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.

11.    Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.

12.    Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.

(www.tulkit.net)

Yhteistyökumppanit