Den internationella tillgänglighetsdagen firades i mitten av maj och på torget i Vasa arrangerades ett evenemang där publiken hade möjlighet att prova olika hjälpmedel. Enligt artikeln i Pohjalainen såg man tillgängligheten mest som beaktande av rörelsehindrade, dock var dövheten och teckenspråket en del av evenemanget. De vuxendöva och lomhörda lyste med sitt frånvaro.

Vasa stad strävar till att främja tillgängligheten i den byggda miljön och service?? På Vasa stads hemsidor berättar man också, att ”i tillgängligheten beaktas till exempel saker gällande syn, hörsel och kommunikation.” Företag har blivit belönade med tillgänglighetsdekaler om man har tagit hänsyn de hörsel- och synskadade, eftersom hårt buller och dålig belysning försvårar deras möjligheter att uträtta sina ärenden.

Man uppskattar att det finns över 700 000 hörselskadade i Finland, det är en stor mängd människor, som evenemangsarrangörer borde beakta. Kuuloliitto definierar en hörselskadad som en person med någonslags hörselnedsättning. Hörselskadan kan också vara en så kallad social hörselnedsättning, alltså är hörselskadan partiell, vilket betyder att personen hör tal och kan kommunicera med hörapparat samt använda läppavläsning som stöd. En vuxendöv person har förlorat sin hörsel helt efter att hen lärt sig prata och kommunicerar oftast med tal och med hjälp av stödmetoder (skrivtolkning, tecknat tal).

Hörselskadade kan få hjälp via Fpa men för att få hjäp ska man ha ett intyg över hörselnedsättningen och man ska vara beredd att synas bland den övriga publiken eftersom den personliga tolken syns. Pålitliga, lämpliga för olika situationer och osynliga tolkningsredskap finns inte ännu på marknaden, appen som används på teater är bunden i frågavarande lokal. Trådlösa skrivtolkningsapplikationer och distanstolkning finns, men de har singa brister ännu.

Den enklaste, pålitligaste och alla betjänande lösningen är att evenemangsarrangörer ordnar även skrivtolken på plats, då skriver skrivtolken allt som talas på skärmen för hela publiken. För att få en tolk till tillfället kräver också planmässighet, alltså de spontana besluten att delta är uteslutna. Ingen kan identifieras som hörselskadad om man inte själv vill framhäva saken. De hörande läser också ofta texten som stannar framme längre än talet.

Skrivtolkning passar utmärkt till föreläsningar och skolningar, dock även till många andra tillfällen.

Tarja Mäkitalo
Korvake, Vasa