Kesän jälkeen aloitetaan usein uusia harrastuksia ja aktivoidutaan monin tavoin, yhteiskuntakin herää toimimaan. Näin pitää ollakin, rentouttavan vapaa-ajan jälkeen normaalit arjen kuviot ovat omalla tavallaan virkistäviä.

Kaikille uudet harrastukset ja palvelut eivät välttämättä olekaan tarjolla, eivät ainakaan helposti. Keskuudessamme on monia, joiden mahdollisuudet osallistumiseen ovat toisten ihmisten varassa. Esimerkiksi kuulo-ongelmainen joutuu miettimään tulkin saatavuutta ja jos tulkkia ei löydy, osallistuminen ei sujukaan toivotulla tavalla. On turhauttavaa mennä kiinnostavalle luennolle kuulematta siellä kunnolla.

Monet tilaisuuksien järjestäjät huomioivat erilaiset dieetit ilmoittautumisten yhteydessä, mutta tiedon saavutettavuuteen ei vielä osata kiinnittää huomiota. Kuuleminen on haasteellista usein ns. normaalikuuloisillekin, kun paikalla on paljon ihmisiä ja puhuja on kaukana. Kirjoitustulkkaus olisi varsin näppärä apukeino tällaisissa tilanteissa; puheet olisivat luettavissa valkokankaalta tai eri puolille huonetta sijoitetuilta ruuduilta. Kenenkään ei tarvitsisi erottua joukosta, monet kuulevatkin lukevat tarjolla olevaa tekstiä. Ilmoittautumisen yhteydessä voitaisiin kysyä toivottua tulkkausmenetelmää; kirjoitustulkkausta tai jotain muuta.

Palvelujen saatavuudessa olisi myös parannettavaa, pelkkä sähköinen asiointikanava ei auta, jos kukaan ei opasta sen käyttämisessä. Opastavaa henkilökuntaa pitäisi aina olla saatavilla. Tai joskus on vain mukavampi asioida ihmisen kuin koneen kanssa, tämäkin valinta pitäisi olla aina mahdollinen.

Kirjoitustulkin tai opastavan henkilökunnan palkkaaminen ei tuota suuria kustannuksia, kokonaisuutta ajatellen niillä saatetaan saada kassa jopa plussalle. Tilaisuuksiin saadaan enemmän maksavia osallistujia ja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa opastaminen voisi tuottaa asiakkaille onnistumisen elämyksiä ja sitä kautta kannustaa heitä huolehtimaan itsestään ja asioistaan paremmin. Motivoituneisuus näkyisi paremmin voivina ihmisinä.

Ehkäpä tänä syksynä käännämme ajatuksemme kaikkia palvelevien käytäntöjen suuntaan, tehdään osallistumisesta ja tiedon saavutettavuudesta mahdollisimman helppoa.

Aktiivista syksyä kaikille!