Korvake täytti juuri yhden vuoden. Päätös oman toiminimen perustamisesta kypsyi pitkään, sillä en koskaan ole pitänyt itseäni ”yrittäjätyyppinä”. Tässä vaiheessa totean kuitenkin päätökseni olleen oikean, vaikkakin opittavaa on vielä paljon, eikä yrityksen kannattavuudella voi kehuskella.

Vapaus ja itsenäisyys kiehtovat. Tärkeinä pitämien asioiden esille tuomiseen ei tarvitse kysyä lupaa keneltäkään, vaikkakin pienen mikroyrittäjän mielipiteillä ei suurta painoarvoa olekaan. Monet asiat, kuten esimerkiksi tiedon saavutettavuuden toteuttaminen ja kuulovammaisten huomioiminen, vaativat aikaa toteutuakseen. Ihmiset tarvitsevat aikaa muuttaakseen käytäntöjään. Kun mikroyrittäjä saa tukea mielipiteilleen, niin muutosta saattaa jonkin ajan kuluessa syntyäkin.

Itsenäinenkin ihminen tarvitsee toisten apua ja tukea, verkostoitumisen merkitystä tuskin kukaan kiistää. Verkostoituminen eli erilaisten yhteistyökumppaneiden löytäminen helpottaa asioiden etenemistä. Svenska Hörselförbundet rf on alusta lähtien tarjonnut neuvojaan ja apuaankin mahdollisuuksiensa mukaan. Vuoden aikana Korvake hakeutui Trilog Oy:n alihankkijaksi päästen tällä tavalla myös Kelan listoille.

Korvake etsii yhteistyökumppaneita jatkuvasti. Tapahtumien järjestäjät eivät vielä ole innostuneet huomioimaan kuulovammaisia, mutta uskon tämän muuttuvan jossain vaiheessa. Kelan kilpailutus ja tulkkien väheneminen vuoden 2018 alussa on herättänyt paljon keskustelua, mikä on erittäin hyvä asia. Jos esimerkiksi kirjoitustulkkeja ei ole riittävästi saatavissa Kelan kautta, niin ehkäpä palvelualttiit tapahtumien järjestäjät hankkivat tulkin ns. vapailta markkinoilta. Kelan listojen ulkopuolelle jäi noin 60 kirjoitustulkkia, monet heistä ovat huippuammattilaisia, ja useimmat todennäköisesti jatkaisivat edelleen kirjoitustulkin töitä, mikäli tilaisuuksia tulisi.

Ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti, myös kuulovammaisilla on oikeus osallisuuteen ja osallistumiseen. Vapaus ja itsenäisyys ovat kuulovammaisille vaikeasti tavoitettavia arvoja: kun kuulovammainen haluaa osallistua esimerkiksi johonkin luentotilaisuuteen, hänen täytyy ilmoittaa asiasta Kelalle, elää pitkiäkin aikoja epätietoisuudessa tulkin löytymisen suhteen ja negatiivisen vastauksen saapuessa luopua kiinnostavaan tilaisuuteen osallistumisesta. Kuulevalle henkilölle osallistuminen on monin verroin helpompaa. Kuulovammaisten ja kuulevien asettaminen samanarvoisiksi on helppoa: tilaisuuden järjestäjä hankkii kirjoitustulkin paikalle.

Haaveita pitää aina olla. Ja mikä parasta, unelmien käydessä toteen, uusia tulee aina. Ensimmäisen yrittäjävuoden jälkeen haaveissa siintelee toinen vuosi, jonka aikana Korvakkeen tunnettuus lisääntyy.

Luin Twitterissä Jan Holmbergin (@Holmberg_j )kirjoituksen hyvistä ja hauskoista neuvoista. Yksi neuvo oli tällainen: ”Minkä laitat elämässäsi kiertämään, tulee aina takaisin eteesi”. Eli ”minkä taakseen jättää, sen edestään löytää”.

Kannattaa varmastikin kierrättää vain hyviä asioita!