– Skrivtolkning hjälper dig att höra!

Vision

Korvake erbjuder skrivtolkning av hög kvalitet, lätt tillgänglig, enligt klientens önskemål och som genomförs med modern utrustning. Med hjälp av skrivtolkning är det möjligt även för hörselskadade att delta i verksamheter som intresserar dem.

Syftet är även att öka medvetenheten om skrivtolkning, hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen samt erbjuda ett forum för egna historier eller erfarenheter i anslutning till skrivtolkning och hörande. Olika inlägg och bidrag t.ex. i form av bloggtexter tas tacksamt emot!

 

Värden

Våra tjänster är klientcentrerade, lättillgängliga och uppfyller nutidens krav.

Hur uppstod Korvake?

Jag utexaminerades som skrivtolk år 1999 och arbetade en lång tid som freelancer. Då Fpa kom med i bilden förutsattes det att skrivtolken grundar ett eget företag eller listar sig som arbetstagare hos något företag som säljer skrivtolkningstjänster, och jag valde det senare alternativet.

Jag konstaterade att skrivtolkning är en teknikgren. Och verktygen utvecklas snabbt. Klienterna började framföra egna önskemål gällande tolkningsutrustningen, vilket fick även mig att bli intresserad. Klienterna önskade också en lättare tillgänglig skrivtolkningstjänst där de skulle ha möjlighet att försäkra sig både om tolkens tillgänglighet och också mer personifierat vilken tolk man bokar. En idé om att starta en liten och flexibel firma som fungerar smidigt på klientens villkor började gro och snart uppstod Korvake på riktigt.

Korvake betyder ”surrogat eller substitut för örat” och skrivtolken fungerar ju i denna roll. Bilden överst på denna hemsida illustrerar jordnärhet, lycka och en förverkligad dröm.