– Skrivtolkning hjälper dig att höra!

Tjänster & prislista

Skrivtolkning utan förberedelser (t.ex. läkarbesök, möten) 55 euro/timme <(moms 0 %)
Skrivtolkning med förberedelser (t.ex. korta expertföreläsningar, festtillställningar, gudstjänster) 60 euro/timme (moms 0 %)
Krävande skrivtolkning (t.ex. seminarier, kongresser, teatertillställningar, expertiskrävande tillställningar) 75 euro/timme (moms 0 %)
Distanstolkning (lämplig t.ex. för korta tolkningstillfällen). Klienten ska ha telefon, surfplatta/dator + nätförbindelse + e-post. 55 euro/timme (moms 0 %)
Specialisttjänster (t.ex. presentation av skrivtolkning, föreläsningar) 55 euro/timme + moms 24 %

Fpa-klienter: via Trilog.

Specialisttjänster

Reseersättning 0,43 euro/km (ingen km-ersättning inom Vasa centrum och Smedsby-området).

Begär offert ifall skrivtolkningshelheten är stor eller tillfället är beläget långt borta.

Minimidebitering en (1) timme.

Annullering

Ifall annullering sker senast 12 timmar före tillfället är annulleringen avgiftsfri, efter detta uppbärs en timmes debitering + ersättning av ev. rese- och logikostnader.