Botnia Insider 9/2019 -lehdessä Riikka Autio kertoo tulkkauksesta liike-elämässä. Autio kertoo kielitulkkauksesta monikielisessä viestintätilanteessa, mutta kirjoitustulkkina huomaan, että yhtymäkohtia kirjoitustulkkaukseenkin löytyy.

”Asioimis- ja oikeustulkin tulee ehdottomasti pitäytyä vain kuulemansa tulkkauksessa.” Näin täytyy myös kirjoitustulkin tehdä. ”Asioimistulkkauksessa viranomaisen ja asiakkaan välillä tulkki tulkkaa mahdollisimman tarkasti osapuolten puheen. Tulkilla ei ole oikeutta tulkintaan eikä päätelmien tekoon.” Kirjoitustulkki noudattaa asioimistulkin eettisiä sääntöjä, joihin sisältyy ohjeistus, että tulkki on puolueeton viestinvälittäjä, eikä anna tunteidensa, asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.

”Tulkkauksen päämenetelmät ovat simultaani- eli samanaikaistulkkaus ja konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus. Simultaanitulkki kääntää puhetta puhujan kielestä vastaanottajan kielelle puhujan puheen tahdissa. Konsekutiivitulkki puhuu tulkattavan taukojen aikana.” Kirjoitustulkkaus on kaiketikin simultaanitulkkausta, sillä kirjoitustulkki kirjoittaa puhujan puheen tahdissa. Vastaanottajan kieli on teksti.

”Kokenut ja luotettava tulkki on kullanarvoinen” pätee varmastikin kaikkeen tulkkaukseen. Laaja-alainen tietämys tilanteeseen ja aiheeseen liittyvistä asioista auttaa onnistuneeseen lopputulokseen. Tämän vuoksi kirjoitustulkki usein pyytää esimerkiksi luentomateriaaleja ennen tulkkausta.

Onnistuminen tulkkaustilanteissa on aina se, että asiakas on saanut kaiken oleellisen tiedon oikeanlaisena omien päätöstensä tueksi.