Kiitos kuluneesta vuodesta

Taas ollaan siinä vuoden koh­dassa, että rauha on meillä useim­milla mie­lessä, niin minul­lakin. Vuoden aikana on ollut monen­laisia akti­vi­teetteja, päätyö ja yhdis­ty­selämä Kor­vakkeen rin­nalla ovat pitäneet minut mel­koi­sesti lii­ke­kan­nalla. Menneen kesän sää miel­lytti minua kovasti, sai tavallaan luvan lais­ko­tella niin paljon kuin mah­dol­lista. Syksy on ollut kii­reinen, sillä suun­ni­teltu aika­taulu ei kai­kilta osin pitä­nytkään paik­kaansa, ja ehdot­toman vii­meiset dead linet olivat sitten syk­syllä. Senpä vuoksi Korvake on ollut hieman sivuo­sassa syksyn aikana, ja vali­tet­ta­vasti olen jou­tunut kiel­täy­tymään monesta työtilaisuudesta.

Tässä vai­heessa räs­tityöt on kui­tenkin tehty ja nyt voi rau­hal­lisin mielin nauttia jou­lusta. Ja alkaa suun­ni­tella tulevaa vuotta.

Iloista joulua ja upeaa uutta vuotta!

 

 

Please follow and like us:
Pin Share