Verkkopalvelujen saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota viime aikoina, mikä on hyvä asia. Maailmanlaajuisesti jopa 15 % ihmisistä, Suomessa noin 1,2 miljoonaa ihmistä, ei pysty käyttämään verkkopalveluita, koska niitä ei ole suunniteltu oikein.

Saavutettavuus tarkoittaa eri asioita eri ihmisille, esimerkiksi kuulo-ongelmaisille minkään sisällön ei pitäisi olla sivustolla pelkästään äänimuodossa. Videoissa pitää olla tekstitykset, jotta niissä oleva tieto välittyy.

Saavutettavuus hyödyttää kaikkia. Saavutettavuusdirektiivin tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta eli turvata sitä, ettei kukaan jää palveluiden ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Tavoitteena on, että jokainen pystyy toimimaan täysivertaisena yhteiskunnan jäsenenä. (saavutettavuusdirektiivi.fi)

Ihmisten arkeen sisältyy sosiaalisia tilanteita verkon ulkopuolella, nämäkin tilanteet olisi hyvä tehdä saavutettaviksi. Huonokuuloisia ja kuuroutuneita arvioidaan olevan Suomessa noin 750 000, joille osallisuus arjen tilanteisiin, kokouksiin, koulutuksiin tai vaikkapa teatteriesityksiin saattaa olla saavuttamatonta. Kiinnostusta olisi, mutta huono kuuleminen vaikeuttaa sosiaalisia tilanteita, minkä vuoksi ihminen alkaa vältellä tällaisia tilanteita. Osallistumattomuus kapeuttaa elämää ja tuo pahaa mieltä, mikä pidemmän ajan kuluessa voi tuoda monia ongelmia.

Arjen tilanteiden saavutettavuuteen olisi syytä kiinnittää huomiota nykyistä enemmän. Asenne ratkaisee eli kuuleminen pitää huomioida muun muassa tilojen akustiikalla, valaistuksella, induktiosilmukalla ja tulkkauspalveluilla. Kuuloyhdistykset auttavat mielellään tilojen kartoittamisessa, akustiikkaa voidaan parantaa helpoilla ja edullisillakin keinoilla. Uudisrakentamisessa esimerkiksi induktiosilmukan laittaminen ei juuri kustannuksia lisää. Tänä kesänä SuomiAreenalla järjestettiin kirjoitustulkattuja luentoja, toivottavasti tästä tulee tapa.

Tulkkaus on helppo tapa parantaa tilaisuuden saavutettavuutta kuulo-ongelmaisille. Tilaisuuden järjestäjä voi hankkia esimerkiksi kirjoitustulkkauksen, jolloin tilaisuus tulkataan kirjoittamalla. Saavutettavuus todellakin hyödyttää kaikkia: teksti on koko yleisön luettavissa, jolloin hyvinkin kuuleva voi tarkistaa helposti ohimenevät yksityiskohdat tekstistä.

Tilaisuuksien järjestäjät luonnollisesti miettivät kustannuksia, hankkivatko tulkkauksen turhaan. Usein tulkkaustarpeen voi kartoittaa etukäteen kysymällä mahdollisesta tulkkaustarpeesta ja -menetelmästä jo ilmoittautumisvaiheessa ruokavalioiden tapaan; rasti ruutuun, jos osallistuja toivoo kirjoitustulkkausta, viittomakielen tulkkausta tai jotain muuta tulkkaustapaa.

Opintopiirien, luentojen ynnä muiden tapahtumien saavutettavuus parantaa kuulo-ongelmaisten elämänlaatua ollen sopusoinnussa saavutettavuusdirektiivin kanssa.