”Och samma på svenska” on puhutun kielen tulkkauksesta kertova artikkeli Evanto-lehdessä 5/2017. Monet kerrotuista asioista sopivat myös kirjoitustulkkaukseen, minkä vuoksi nyt referoin artikkelia. Artikkelissa tulkit Pia Leppälä ja Laura Minkkinen toteavat, että tilaisuuden järjestäjän kannattaa ottaa yhteyttä tulkkiin ennen tilaisuutta ja kysyä tulkkaukseen liittyvistä asioista. Näin toivoo myös kirjoitustulkki.

Taustatiedot (sanasto, puheenvuoron sisältörunko jne.) auttavat tulkkia parempaan tulkkaustyöhön. Kun tulkki tietää etukäteen tilaisuuden luonteen, osallistujat ja aiheen, niin tulkki pystyy perehtymään aiheeseen, mikä parantaa tulkkauksen laatua.

Tilaisuudessa tulkki on hyvä sijoittaa niin, että hän näkee sekä puhujan että puhujan esittämän materiaalin. Kuuleminen on luonnollisesti tärkeää.

Materiaalia tulkki ottaa mielellään vastaan pala kerrallaan hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. Kaiken materiaalin ei siis tarvitse tulla kerralla.

Vinkkejä tulkkauksen tilaajalle
Varaa tulkki ajoissa, sovi yksityiskohdista.
Sovi palkkioista, tee sopimus.
Informoi osallistujia tulkkauksesta.
Toimita tulkeille taustamateriaalit.
Sovi etukäteen käytännön järjestelyistä (ruokailu, majoitus).

Vinkkejä tulkattavalle
Toimita materiaali tulkille etukäteen.
Puhu rauhallisesti ja johdonmukaisesti stressaamatta.
Puhu mikrofoniin.
Informoi tulkkia etukäteen, jos esität esim. videoita.

(Evanto-lehdessä esitetyt vinkit mukailtu kirjoitustulkkaukseen sopiviksi.)